:))

Advertisements

Thông báo, thông báo !!!!

Loa loa loa loa với các nàng tối nay vào hồi 20h30′ tức là 8 rưỡi tối ý, ta sẽ post chap 1.3.
Các tình iu đón đọc ủng hộ nhé, com cho vài cái hay like cho một cái thì càng iu iu. *ôm hôn thắm thiết*